Hijaluronski fileri

Hijaluronski fileri Hijaluronska kiselina predstavlja glikozaminoglikon, složeni šećer prisutan u našoj koži. Prisustvo hijalurona u koži utiče na njenu hidriranost i punoću, jedrinu, volumen i tonus. Zbog široke lepeze efekata hijalurona u svetu se sve više pristupa tzv. “full face” tretmanima, koji i kod nas postaju sve traženiji. Njima se postiže skladnija harmonizacija lica podizanjem “palih struktura”, […]